FYY-3分子杂交仪(炉、箱)
【医疗器材注册证编号】:苏械注准20182221288
【生产许可证编号】:苏食药监械生产许20180116号
产品中心

LW-T2凝胶真空干燥器

 

LW-T4凝胶真空干燥器

 

DY-B1多用脱色摇床

 

FYY-3型分子杂交仪(炉、箱)

 

FYY-4型分子杂交仪

 

DY-21型单板垂直电泳仪(槽)

 

DY-26型双垂直电泳仪(槽)注塑成型

 

DY-28型双垂直电泳仪(槽)

 

Copyright © 2022-2025 ,http://www.xingfen.com
兴化市分析仪器厂
联系电话:
联系邮箱:
联系地址:
0523-83771149
江苏省兴化市戴南科技园86号